27 ژانویه

دستگاه تصفیه بخار اسید S2

  • علی مختاری
  • 0

دستگاه تیتر تصفیه بخار اسید (اسید سولفوریک) دارای گواهی ثبت اختراع مورخ دی ماه 1390 از اداره ثبت اختراع و مالکیت صنعتی میباشد این دستگاه فاقد سیستم مکانیک دستگاه S50 میباشد و از بقیه ی اجزا و مکانیزم آن s5 این دستگاه فاقد سیستم مکانیک دستگاه برخوردار می باشد S5 استفاده شده است که در […]

27 ژانویه

دستگاه تصفیه بخار اسید S5

  • علی مختاری
  • 0

دستگاه تیتر تصفیه بخار اسید (اسید سولفوریک) دارای گواهی ثبت اختراع مورخ دی ماه 1390 از اداره ثبت اختراع و مالکیت صنعتی ایم دستگاه با حفظ مکانیزم اصلی دارای سیستم ساده و ارزان می باشد که درعین حال از بهرمند می باشد. به تناسب بازدهی (درصد کارایی کمتر نسبت به مدل S50) دمای پایین و […]

27 ژانویه

دستگاه تصفیه بخار اسید S50

  • علی مختاری
  • 0

دستگاه تیتر و تصفیه بخار اسید(اسید سولفوریک) دارای گواهی ثبت اختراع مورخ دی ماه 1390 از اداره ثبت اختراع و مالکیت صنعتی اولین دستگاه تصفیه بخار اسید سولفوریک در حجم بسیار کوچک(کمتر از1.5متر مکعب) در جهان که طبق گواهی پژوهش های علمی صنعتی این دستگاه با دو نمونه آخر که در سال های 2009 و […]

27 ژانویه

دستگاه تصفیه بخار اسید NS50

  • علی مختاری
  • 0

تیتر وتصفیه بخار اسید نیتریک دارای گواهی ثبت اختراع مورخ مهر ماه 1395 از اداره ثبت اختراع و مالکیت صنعتی اولین دستگاه تصفیه بخار اسید نیتریک کاربردی و صنعتی سازی شده در حجم کمتر از 2 متر مکعب در جهان(حدود یک چهلم دستگاه های موجود) در حین دارا بودن مکانیسم متفاوت با بهره گیری از […]