تقریباً با متداول شدن استفاده از اسید سولفوریک در فرآیند ساخت طلا، سازندگان با مشکل بخار اسید در دمای 346 درجه سانتیگراد که دود غلیظ سفید رنگ و بسیار سمی و خفه کننده دارد مواجه شدند که برای مقابله با آن روش مخرب سوزاندن بخار اسید با شعله متداول شد و متاسفانه تا هم اکنون در بیشتر کارگاه ها به دلیل عدم آگاهی نسبت به تبعات آن این روش ادامه دارد که منجر به صدمات جدی جسمی به افراد ساکن در آن محیط و همچنین حیوانات و گیاهان در کل محیط زیست می گردد.

 

لازم به ذکر است که در شهرهای تاریخی همچون اصفهان، یزد و شیراز، اکثر زرگری ها به خاطر نزدیکی به بازار و امنیت بیشتر در بافت قدیمی شهر و نزدیک به آثار تاریخی شهر  مشغول به کار هستند و این موضوع تخریب آثار تاریخی را به دنبال دارد که تحقیقات صورت گرفته در مورد تاثیر بخار اسید بر آثار تاریخی و تشدید باران های اسیدی ارسال می گردد.

                                         

علیرغم موضوع تاثیر مخرب بخار اسید می خواهیم فرآیند علمی سوزاندن بخار اسید سولفوریک با شعله و تبدیل آن به مواد بسیار سمی تر از خود بخار اسید را بررسی کنیم.

 

H2SO4 و در کل اسید ها غیر قابل اشتعال می باشند و تنها، در دماهای مختلف به مواد دیگری تبدیل می شود.

 

اسید سولفوریک در دمای 127 درجه سانتیگراد از H2SO4 به H2SO3 تبدیل می گردد که ماده ای سمی تر است و در دمای بالای 400 درجه سانتیگراد که دمای شعله است به SO2 که ماده ای به مراتب سمی تر است تبدیل می شود که این ماده در این دما فاقد رنگ و بوی سولفوریک است و صورت مسئله را به ظاهر پاک کرده است.

                           

در این فرآیند سولفوریک به ماده ای سمی تر تبدیل گردیده است و در آن دما وزن حجمی کمی دارد که باعث بالارفتن آن تا بالای 30 متر یا بیشتر می گردد و در آن فاصله با از دست دادن دما وزن حجمی واقعی خود را به دست آورده، به سطح آمده وتاثیرات مخرب خود را به جای می گذارد.

 

طبق برسی های آژانس بین المللی تحقیقات سرطان IARC، تاثیرات مخرب تری اکساید گوگرد یا همان گازی که از سوزاندن بخار سولفوریک برروی انسان حاصل می شود  به شرح زیر می باشد:

 

آثار مخربی برروی پوست، شش ها، دستگاه تنفسی و گوارشی و پوسیدگی دندان ها دارد و توانایی جذب اکسیژن در سیـستـم تنـفسـی را کـاهش داده و در دراز مـدت باعـث تضـعیـف آن می گـردد کـه پـیـامدهـایی هـمـچـون بیماری های قلبی عروقی را به دنبال دارد و همچنین باعث بروز بعضی سرطان ها در انسان می گرد..

تبعات تاثیر بخار تری اکساید گوگرد یا همان گاز حاصل از سوزاندن بخار اسید و بخار خود اسید سولفوریک هر دو مخرب اند، با تفاوت اینکه بخار سولفوریک دارای بوی بد و رنگ سفید است ولی تری اکساید گوگرد که حاصل سوزاندن بخار سولفوریک است تقریباً بی رنگ و بی بو است و سیسنم تنفسی انسان واکنش زیادی جهت مواجهه با آن از خود نشان نمی دهد.

 

از گازهای خروجی حاصل از سوزاندن سولفوریک و گازهای خروجی حاصل از سوزاندن نیتریک توأم با درگیری با مس جداگانه توسط مجموعه ماشین سازی مختاری، نمونه گیری و به مرکز تحقیقات و فناوری شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان جهت آنالیز ارسال گردیده که نتیجه آن پس از حصول کتباً در سایت این مجموعه قرار خواهد گرفت.

0/5 (0 نظر)